หลักสูตร “THE STORY” by SPU รุ่น 6

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน * เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้


เรียนทุกวันพุธ (13 ครั้ง)
ตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.30 น.
เริ่มพุธที่ 17 พฤษภาคม - 16 สิงหาคม 2566
ค่าธรรมเนียมในการเรียน
177,777 บาท
(พร้อมกิจกรรมต่างจังหวัด 3 วัน 2 คืน + ทริปกระชับมิตร 2 วัน 1 คืน)